מאחר ואבירם שלנגר (להלן: "עורך הדין" ו/או "בעל האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן: "האתר") בחר בעל האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי בעל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש בעל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
לאפשר להירשם ולנהל שיח בין חברי הקהילה באתר.
להצטרף לשידורים חיים ומוקלטים לצרכי העשרת הקהילה.
לאפשר להירשם ולצפות במוצרים ובסרטונים באתר.
לשפר ולהעשיר את תכני המוצרים המוצעים באתר.
לשנות או לבטל תכנים קיימים.
לצורך רכישת המוצרים באתר – לרבות סרטונים ו/או תכנים נוספים.
כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומים הרלוונטיים עבורך.
המידע שישמש את בעל האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
לצורך אספקת שירותים ושירותי דיוור ופרסום באמצעות נותן שירותים צד ג'.
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעל האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות המנוגדות לדין.
אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
אם בעל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

מידע הנאסף באמצעות טכנולוגיה

קובצי יומן רישום
פרטי התקשרות לצורכי הרשמה וניהול מערכות מידע

Cookies

האתר משתמש ב”עוגיות "(Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע נתון.

פרסומות של צדדים שלישיים

בעל האתר מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של בעל האתר.

דיוור ישיר אלקטרוני ושליחת מסרוני טקסט

בעל האתר מעוניין לשלוח אליך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני מידע בדבר מוצרים וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בעל האתר רשאי להעביר מידע על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
במצב בו מבקש הנרשם במייל חוזר להסיר עצמו מרשימת התפוצה אליה נרשם ולא על ידי לחיצה על כפתור "הסר" אשר נמצא בתחתית המייל, ייאלץ להמתין עד 7 ימי עסקים עד להסרתו המלאה מרשימת התפוצה על ידי בעלי האתר. עם זאת, יוכל להסיר את עצמו בכל עת ובמיידי על ידי לחיצה על כפתור "הסר" שבתחתית כל מייל.
במצב בו מבקש הנרשם במסרון SMS להסיר עצמו מקבלת מסרונים נוספים, יוכל בדומה לאמור לעיל לעשות זאת על ידי שליחת הודעת "הסר" למספר המצוין בגוף ההודעה, מרגע שפעל כאמור יחדל בעל האתר משליחת הודעות נוספות בצורה זו. עם זאת, תהיה בעל האתר רשאי להמשיך לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני כל עוד הלקוח לא ביטל קבלת הודעות כפי שצוין בסעיף הקודם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
כל הזכויות שמורות לאבירם שלנגר.
צוות האתר מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!

השאירו פרטים ובתוך מספר דקות ישלח אליכם המדריך.
דילוג לתוכן